گارانتی دستگاه

جت پرینتر های ساخت کی جی کی ژاپن شامل 4 سال گارانتی بی قید و شرط می باشد

تمامی جت پرینتر های ساخت دوکاد و یانجی شامل 2 سال گارانتی بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد می باشد

دستگاه های بسته بندی سیات ایتالیا شامل 5 سال گارانتی می باشد

گارانتی قطعات یدکی و مواد مصرفی

  تمامی قطعات که توسط پرسنل فنی شرکت نصب شود شامل 3ماه گارانتی  می باشد  

 تمامی دستگاه هایی که برای بار اول شروع به استفاده از مواد مصرف شرکت می نمایند شامل گارانتی پمپ و   قطعات اصلی هیدرولیک می باشد

  (در صورت سالم بودن پمپ و قطعات قبل از نصب جوهر)

گارانتی سرویس و خدمات

تمامی سرویس هایی که توسط پرسنل فنی شرکت انجام می شود شامل یک ماه گارانتی می باشد و در صورت نیاز به بازدید و سرویس مجدد برای آن دستگاه در طی یک ماه به صورت رایگان می باشد

شرایط و ضوابط گارانتی

جهت درخواست تمدید گارانتی و مشاوره
با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید
021 – 49214